Wie zijn wij?

 

 

 

  Het Nationaal Zorgbureau is intermediair tussen cliënten (patiënten) en

  zorgverleners (ZZP’ers) voor de palliatief terminale thuiszorg.

 

  In 2006 zijn wij, Marit Doorn en Boukje Scheltema- de Ruiter, gestart met

  Het Nationaal Zorgbureau in Bussum (Noord-Holland).

  Door de jarenlange ervaring zijn wij inmiddels gespecialiseerd in het werven en

  inzetten van gekwalificeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden (Vig’ers)

  in de thuiszorg.

  Niet alleen de kwaliteit, maar zeker ook de persoonlijke aandacht staat bij ons

  hoog in het vaandel.

 

 

 

 

 

 

Heeft u zorg nodig in de laatste fase van uw leven ?

     Dan kunnen wij u daarbij helpen

 

  Het Nationaal Zorgbureau biedt sinds 2006, in samenwerking met professionele,

  zelfstandige zorgverleners palliatief terminale thuiszorg in de vorm van:

 

  • 24 uurzorg

  •  Nachtzorg

  •  Lange dag/nacht diensten (8 tot 12 uur)

 

  De ZZP’ers kunnen voor deze diensten landelijk worden ingezet.

 

  De zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

  De ZZP’ers met wie wij samenwerken, kennen wij allen persoonlijk.

  Voordat wij met hen de samenwerking aangaan, hebben wij een

  kennismakingsgesprek op kantoor en controleren wij de vereiste documenten.

  Tevens beschikken de ZZP’ers over het KIWA keurmerk of staan ingeschreven

  in het V&VN kwaliteitsregister.

 

  Daarnaast werken wij nauw samen met gekwalificeerde indicatiestellers die het

  zorgplan en de indicatie zorgvuldig opstellen door een bezoek te brengen aan de

  cliënt (en eventueel familie en naasten).

  In overleg kan dit gesprek zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie plaatsvinden.

  Door deze samenwerking is het mogelijk om de zorg snel van start te laten gaan.

 

  Wij werken met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).

 

  Ook maken wij gebruik van Software Point waarmee de privacy van de cliënt wordt      gewaarborgd (privacywetgeving AVG).

 

 

 

 

  Het Nationaal Zorgbureau is intermediair tussen cliënten (patiënten) en

  zorgverleners (ZZP’ers) voor de palliatief terminale thuiszorg.

  Ben je al zelfstandige in de zorg of wil je als zelfstandige in de zorg gaan werken,

  schrijf je dan nu in:

 

  1. Inschrijven voor samenwerking met Het Nationaal Zorgbureau:

 

  Als je interesse hebt om je in te schrijven bij Het Nationaal Zorgbureau, neem dan

  telefonisch contact met ons op of stuur een mail naar info@hetnzb.nl

  Dan maken wij met jou een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij ons op

  kantoor of indien gewenst op een andere locatie in het land.

 

  2. Benodigede doumenten:

 

⎫   Geldig paspoort of ID

⎫   Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (niet ouder dan 2 jaar)

⎫   Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en recent betalingsbewijs

⎫   Geldig diploma

⎫   Inschrijving Kamer van Koophandel

⎫   Afgetekende lijst verpleegkundige handelingen/certificaten en/of bijscholingen

    die gevolgd zijn.

 

  3. Opdrachten:

 

  Door onze opgebouwde relaties met ziekenhuizen, thuiszorgbureaus en huisartsen,

  komen de zorgaanvragen bij ons binnen.

  Je hoeft je dus niet bezig te houden met het zoeken naar opdrachten, want dat

  doen wij voor je.

 

 

 

 

 

 

  4. Administratie:

 

  Wanneer je samenwerkt met Het Nationaal Zorgbureau

  worden vrijwel alle  administratieve handelingen uit

  handen genomen en weet je zeker dat aan alle

  voorwaarden van zorgverzekeraars m.b.t. zorginhoud en

  zorgadministratie wordt voldaan. Ook zijn de eisen van

  de belastingdienst m.b.t. zelfstandigheid geborgd.

 

•  Er wordt rechtreeks gedeclareerd bij de

   zorgverzekeraar

•  De facturatie verloopt digitaal

•  De overeenkomsten worden digitaal gekoppeld aan de

   cliënt en de factuur

•  Er wordt gebruik gemaakt van het Elektronisch Cliënten

   Dossier (ECD)

 

   Voordelen:

 

•  Eigen regie

•  Werken in kleine teams

•  Goede verdiensten

•  Laagdrempelig

•  Feedback en ondersteuning van Het Nationaal

   Zorgbureau

 

•  Financiering:

 

  Wij leveren niet-gecontracteerde zorg. De aangevraagde

  zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

 

 

 

Het Nationaal Zorgbureau

De Nieuwe Vaart 32

1401 GR Bussum

Tel: 035-6321922

 

www.hetnzb.nl

info@hetnzb.nl

 

 

 

 

Contact